Meget mere end bare en håndboldklub

LIDT OM ARVAD/LYN’S HISTORIE

I foråret 1919 startede en lille gruppe karle Arvad Sports Forening med hjemsted på en mark i Arvad ca. 3 km. nordøst for Brande. I starten var der både håndbold og fodbold på programmet. Senere kom også skydning til. Efter nogle år med skiftende tilslutning blev det dog håndbold og skydning der fik overtaget. Forholdene var meget primitive. Forud for en håndboldkamp blev kvæget drevet andetsteds hen og banen blev kridtet op med almindelig kalk. “Omklædningsrummet” var det nærmeste læhegn og ville man vaske sig efter kampen var man henvist til Skjern Å, som løb i nærheden.

I midten af tresserne tog man skydning af programmet og man kunne nu koncentrere sig helt om håndboldspillet. Efterhånden var Arvad Sport Forening ved at vokse sig stor og var nu en velanskrevet klub med mange hold tilmeldt turneringen.

Samtidig startede en gruppe håndboldspillere og ledere fra Brande håndboldklubben Lyn, Brande med det formål at spille indendørs håndbold. Efter nogle års forløb og da man indså at det faktisk var de samme mennesker der spillede håndbold i Arvad om sommeren som der også spillede indendørs for Lyn om vinteren blev man efter nogle forhandlinger enige om at sammenslutte de to klubber.

På en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 1972 var sammenslutningen en realitet og den nye klub blev døbt håndboldklubben Arvad/Lyn, Brande som vi kender det i dag.

Thomas Tang Thomsen

ADMINISTRATIVE MÅL I BRANDE HÅNDBOLDKLUB

Det er klubbens mål at fastholde en sund økonomi og at oparbejde en solid likviditet, som kan gøre at der er mulighed for en vis grad af handlefrihed. Det er klubbens mål at satse på attraktive sponsorer. Det er klubbens mål at involvere gamle spillere samt andre med tilknytning til klubben i såvel det administrative arbejde som trænerabejdet. Det er klubbens mål at satse på en løbende uddannelse af gamle såvel som kommende træneremner. Det er klubbens mål at synliggøre sig i og udenfor klubben, f.eks. i aviserne, som festarrangører for byens firmaer m.m. Det er klubbens mål at skabe en håndboldklub i vækst – både hvad angår det sportslige, det sociale og det administrative (herunder bl.a. økonomi). Det er klubbens mål at sponsorpleje kommer i fokus. Der skal udarbejdes handlingsplan for, hvordan det kan føres ud i livet.