Meget mere end bare en håndboldklub

ØKONOMI OG KONTINGENT

Pengene til dagligdagen i BHK skaffes gennem kontingentbetaling, lidt tilskud fra kommunen, sponsorindtægter, Jack&Jones Cup.

Der er nok at bruge pengene til. Klubben skal betale halleje, købe bolde og kamptøj, betale turneringsafgifter og dommere, give tilskud til stævner og så videre. BHK’s medlemskartotek er klubbens forudsætning for at holde styr på spillerlister, papirer i forhold til Jysk Håndboldforbund, kontingentopkrævning, tilskud fra kommunen med mere.
For at vi kan holde orden i vort medlemskartotek, skal du udfylde en indmeldelsesblanket, når du har trænet et par gange. Du skal give besked, hvis du skifter adresse, navn, telefonnummer osv. Din træner udleverer blanketten til dig, og når du har den, skal den afleveres til din træner.

Kontingent er klubbens væsentlige indtægtskilde. Når klubben har modtaget din indmeldelsesblanket, får du snarest en opkrævning på kontingent. Sidste betalingsfrist er anført på opkrævningen. Den skal overholdes, hvis du vil fortsætte med at træne og spille turneringskampe. Hvis vi bliver nødt til at rykke for betaling, kan der pålægges et gebyr.

Har du ikke betalt ved sidste frist for betaling, kan du ikke deltage i klubbens aktiviteter. Kontingentet opkræves for hele sæsonen.

KONTINGENTSATSER 2019/2020

Seniorer1.100 kr.
Old boys/girls1.100 kr.
U19/17
1.100 kr.
U15
850 kr.
U13
850 kr.
U11
775 kr.
U9675 kr.
U7 og U8650 kr.
U5 og U6650 kr.
Håndboldfitness
500 kr.
Passivt medlemsgebyr
150 kr.

BEMÆRK: De MEGET lave kontingentsatser skyldes, at aktive, forældre og ledere støtter op om vore pengegivende arrangementer! BLIV VED MED DET!

PASSIVT MEDLEMSGEBYR

Alle kan tegne sig som passivt medlem af Brande Håndboldklub. Et passivt medlemskab er for de personer, som ønsker, at være medlem af klubben, men ikke som aktiv. Med et passivt medlemskab har man stemmeret, hvis der skal ske ændringer i klubbens vedtægter, vælges ny bestyrelse m.m. Et passivt medlemskab koster 150 kr. pr. sæson.

Alle trænere, som også selv spiller håndbold, betaler det passive medlemsgebyr i kontingent. Hvis beløbet ikke er betalt inden udbetaling af trænerlønnen, fratrækkes beløbet inden udbetalingen sker.