Meget mere end bare en håndboldklub

SENIOR

For damesenior er det klubbens mål, at 1. holdet i sæson 2013/2014 stabiliserer sig i 3. division og ligge i den bedste halvdel af puljen ved sæsonafslutning.

For 2. hold damer er målet i 2013/2014, at holdet stabiliserer sig i serie 1 og ligger i den bedste halvdel af puljen ved sæsonafslutning. Målet er, at der på holdet er spillere, der har lyst og vilje til at søge at kvalificere sig til at spille på 1. holdet.

For herresenior er målet, at førsteholdet i sæson 2013/2014 stabiliserer sig i serie 1 og ved sæsonafslutningen ligger i den bedste halvdel af puljen og får lagt grundlaget til oprykning til Jyllandsserien i sæsonen 2014/2015.

For 2. hold herrer er det primære mål, at holdet fortsat ligger i toppen af deres pulje og evt. på sigt stiler mod en oprykning til serie 2. Det sekundære mål er at få holdet til at træne 1 gang om ugen, at holdet fastholder spillerne og at der søges at få unge nye spillere indspillet på holdet, således at der skabes kontinuitet i hele herrerseniorafdelingen.

Både for herresenior og damesenior, er det et mål, at der er spillere nok til et 3. hold, hvor der er plads til at prioritere det sociale højt.
For seniorafdelingen skal målet være, at der er bred opbakning af 1. og 2. holdet til mindst en ugentlig træningsaften.

Det er målet at fastholde U18-årgangene i klubben, og søge at få dem tilknyttet seniorafdelingen både i træningssituationer og ligeledes tilrettelægge et socialt miljø, der gør det attraktivt for dem at blive ved med at spille håndbold.